Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego

chemiczne czyszczenie kotły wysokociśnieniowe remonty kotłów zisopoczno.pl

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia w zakresie napraw:

 • kotłów piekarskich
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • zbiorników stałych ciśnieniowych
 • zbiorników przenośnych

chemiczne czyszczenie kotły wysokociśnieniowe remonty kotłów zisopoczno.pl

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia w zakresie modernizacji:

 • kotłów piekarskich
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • zbiorników stałych ciśnieniowych
 • zbiorników przenośnych

 

chemiczne czyszczenie kotły wysokociśnieniowe remonty kotłów zisopoczno.pl

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia w zakresie montażu:

 • kotłów parowych o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym,
  nie wyższym niż 5 bar

 

chemiczne czyszczenie kotły wysokociśnieniowe remonty kotłów zisopoczno.pl

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia do wykonywania napraw:

 • w zakresie chemicznego czyszczenia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.